Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi Kararlari

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

 

DÖRDÜNCÜ DAİRE

 

CHRISTODOULIDOU – TÜRKİYE

 

(Başvuru no. 16085/90)

 

KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

(esaslar)

STRAZBURG

 

22 Eylül 2009

NİHAİ

01/03/2010

 

İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

USUL

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yapılan 16085/90 no’lu başvurunun nedeni, Lella Christodoulidou (“başvuran”) adlı Kıbrıs vatandaşının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 12 Ocak 1990 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin – AİHS”) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur.

Başvuran Lefkoşa Barosu avukatlarından L. Clerides ve C. Clerides tarafından temsil edilmiştir. Türk Hükümeti ise Z.M. Necatigil tarafından temsil edilmiştir.

OLAYLAR

1927 doğumlu başvuran Lefkoşa’da ikamet etmektedir.

 1. BAŞVURANIN EVİ VE MÜLKÜ

Başvuran, 1974 yılına dek, 28 Ekim Caddesi No: 33, Girne (Kuzey Kıbrıs) adresinde sahip olduğu evde kalıcı olarak ikamet ettiğini iddia etmiştir. Ayrıca Kazafani’de bir bahçesi ve (“Horteri Chomatovounos” olarak bilinen bölgedeki) Karmi’de ağaçlık üç tarlası bulunmaktadır. Bu mülklerin hepsi Girne’dedir.

Başvurana göre, 190 m2lik evinin üç büyük misafir odası, bir geniş yemek odası ve mutfağı, dört yatak odası, iki banyosu, bir kileri ve verandaları bulunuyordu. Ev, 753 m2lik bir bahçeyle çevrelenmiş olup, antika ve lüks eşyalarla döşenmişti. Başvuran mülkiyet iddialarını desteklemek amacıyla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin verdiği, Türk tarafının işgal ettiği taşınmazların mülkiyetine ilişkin belgelerin kopyasını çıkarmıştır. Bu belgelere göre başvuranın malları aşağıdaki gibi kaydedilmiştir:

(a) Girne/Pano Girne, 45 parsel, 12/21.1.12 pafta, sıra no. C1703, bahçeli ev;

(b) Girne/Kazafani, 95/1/1 parsel, 12/22W2 pafta, bağ/bahçe; 2.351 m2;

(c) Girne/Karmi, 222 parsel, 12/27E2 pafta, tarla; 3.138 m2;

(d) Girne/Karmi, 282 parsel, 12/27E2 pafta, tarla; 1.650 m2;

(e) Girne/Karmi, 291/1 parsel, 12/27E2 pafta, tarla; 2.264 m2.

1974 yılındaki Türk müdahalesinden bu yana başvuran, işgal altında olan, Türk askerinin kontrolü altındaki topraklarda bulunan mallarından mahrum edilmiş, böylece taşınmazlarına erişimi bulunmadığından kullanımından da yararlanamamıştır.

 1. 19 TEMMUZ 1989 GÖSTERİLERİ

19 Temmuz 1989 tarihinde, başvuran, Lefkoşa’da Ayios Kassianos bölgesindeki, Chrysostomos ve Papachrysostomou – Türkiye ile Loizidou- Türkiye davası başvuranlarının da yer aldığı Türk karşıtı gösterilere katılmıştır.

 

 1. Başvurana göre olaylar

Başvuranın 10 Nisan 2000 tarihinde Lefkoşa Bölge Mahkemesi’nde verdiği yeminli ifadesine göre, 19 Temmuz 1989 tarihli gösteri barışçı olup, Kıbrıs’taki Türk müdahalesinin 15. yıldönümünde, kayıp vatandaşları desteklemek amacıyla ve insan hakları ihlallerine karşı yapılmıştır. Başvuran ve diğer kadınlar Ayios Kassianos Okulu’nda toplanıp, adanın kuzey kısmının işgal edilmesine karşı oturma eylemi düzenlemeyi planlamışlardır. Ayrıca Kitium Piskoposu’ndan okulun yanında bulunan St. George Kilisesi’nde ayin yönetmesini istemişlerdir.

Başvuran geldiğinde, okul alanında, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir kadın grubu oturmuş, şarkı söylemekteydi. Başvuran bir su tankının yanında duruyordu. Alanda coplu BM askerleri ile Tük polisi de bulunmaktaydı.

BM askerleri göstericileri alanı terk etmeye çağırdı. Öte yandan, birkaç saniye içinde Türk polisi kalabalığa koştu. Kadınlardan bazılarını elbiselerinden çekiştirerek, silah ve coplarla vurdu. Başvuran da itildi ve darbe aldı. Kendi ifadesiyle “sağ bacağının kaval kemiğinin altında korkunç bir darbe” hissetti. Türk askerinin kullandığı süngü darbesi olarak tanımladığı keskin bir cisim darbesi almıştı. Bacağı aşırı miktarda kanamaya başladı ve bilincini kaybetti. “Yardım edin, lütfen, bacağım kesildi,” diye bağırmaya başladı. Göstericiler tarafından sedyeye taşınıp, bir ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede yarası içten ve dıştan dikildi. On gün istirahat etmesi gerektiği söylendi. Başvuran bacağında altı ay dayanılmaz ağrılar hissetmiştir. Yürüyememiş, bacağının üzerine ağırlık bindirememiş, koltuk değneği kullanmak zorunda kalmıştır. Hava değişimleriyle bağlantılı olarak ağrı çekmiştir. Merdiven çıkmakta sorun yaşamaya devam etmektedir ve bacağındaki yara izi geçmemiştir.

Gösterinin üzerinden yıllar geçmiş olup, yaranın acı verdiğine tanık olan şahitlerden üçü (ikisi arkadaş, diğeri bir yerel gazetenin editörü) vefat etmişlerdir. Öte yandan tanıklardan Olga Nicolaidou’nun yeminli ifadesi, başvuranın anlattığı olayları doğrulamaktadır.

Başvuran kötü muamele iddialarını desteklemek amacıyla, Lefkoşa’da bulunan ortopedik cerrahi uzmanı Doktor Stelios Georgiou tarafından düzenlenen  27 Mart 2000 tarihli tıbbi raporu sunmuştur.

 1. Hükümet’e göre olaylar

Hükümet, başvuranın Türk karşıtı düşünceleri tahrik etmeyi amaçlayan şiddet içerikli bir gösteride yer aldığını iddia etmiştir. Yunan-Kıbrıs yönetiminin desteklediği göstericiler, Lefkoşa’daki “Yeşil Hat”ın kaldırılmasını talep ediyorlardı. İçlerinden bazıları Yunan bayrakları, sopalar, bıçaklar ve tel makasları taşımaktaydı. Provokatif bir şekilde davranıp, tahrik edici söylemler bağırıyorlardı. Göstericiler Yunanca ve İngilizce, dağılmadıkları takdirde KKTC yasalarına göre tutuklanacakları yönünde uyarılmışlardır. Başvuran, BM tampon bölgesini geçip Kıbrıs-Türk kontrolü denetimindeki topraklara geçtikten sonra Kıbrıs-Türk polisi tarafından yakalanmıştır. Kıbrıs-Türk polisi, Kıbrıs-Yunan makamları ile Kıbrıs’taki BM Gücü’nün bir saldırı ve bunun muhtemel sonuçlarını frenlemedeki apaçık yetersizliği karşısında olaya müdahale etmiştir.

KKTC sınırına izinsiz girmeyen göstericilere karşı güç kullanılmamıştır. Sınırı ihlal ettikleri için tutuklanan göstericilere de, sözkonusu kişilerin yakalanıp tutuklandığı koşullarda makul ölçüden fazla güç kullanılmamıştır. Kimse kötü muameleye maruz kalmamıştır. Göstericilerden bazılarının karmaşada veya dikenli telleri geçmeye çalışırken kendi kendilerini yaralamaları muhtemeldir. Türk polisi ya da herhangi biri, göstericilere saldırsa ya da vursaydı, BM Genel Sekreterliği bu durumdan Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği raporda muhakkak bahsederdi.

 1. BM Genel Sekreterliği’nin raporu

BM Genel Sekreterliği’nin 7 Aralık 1989 tarihli Kıbrıs’taki BM operasyonlarına ilişkin raporudur.

 

HUKUK

 1. BEKLETİCİ MESELE

Başvurunun kabuledilebilirliğine ilişkin kararında, AİHM, Loizidou – Türkiye davasındaki tespitleri ışığında, AİHS’nin 3, 11 ve 14. maddeleri ile AİHS’ye Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiği iddialarının Türkiye’ye isnat edilebilir nitelikte olduğunu ifade etmiştir. Sonuç olarak, başvuru, AİHS ve Protokollerinin hükümleriyle şahıs yönünden bağdaşmayacağı gerekçesiyle reddedilemez.

AİHM, bu tespitlerin dışına çıkılmasını gerektirecek nedenler tespit etmemiştir. Bu nedenle, şikayet konusu eylemlerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (“KKTC”) ait olsa bile, Türkiye’nin sorumlu olduğu varsayımı üzerinden devam eder.

 1. AİHS’YE EK 1 NO’LU PROTOKOL’ÜN 1. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI

Başvuran, 1974 yılından bu yana, Türkiye’nin kendisini mülkiyetin çekişmesiz kullanımı hakkından mahrum bıraktığından şikayetçi olmuştur.

Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesine dayanmıştır.

Hükümet bu iddiayı reddetmektedir.

 1. Tarafların argümanları

 

 1. Hükümet

Hükümet, KKTC’nin aslında, başvuranın kendisine ait olduğunu iddia ettiği mülkiyeti kamulaştırmak için harekete geçtiğine işaret etmiştir. AİHS kapsamında yasal olarak geçerli olduğuna hükmedilmiş KKTC’nin kanunlarını uygulamamak gerçekçi olmaz.

Hükümet, AİHM’nin Loizidou – Türkiye davasında varmış olduğu sonuçları sorgulayarak, başvuranın mülküne erişemeyişinin, ateşkes düzenlemeleri, nüfusun yeniden yerleştirilmesi anlaşması, nüfusun boşaltılması anlaşması, BM tampon bölgesinin durumu ve Kıbrıs sorununun çözülme olasılığı için üzerinde anlaşılmış iki uluslu toplum ve iki bölgelilik ilkeleri gibi birkaç etmene bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, 19 Temmuz 1989 tarihli gösterinin amacı siyasi propaganda yapmaktır, başvuran gerçekten mülküne gitme niyetinde değildi.

Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi kapsamında sorun doğabileceği farz edilse bile, Hükümet, başvuranın mülkiyet haklarına yapılan müdahalenin bu hüküm kapsamında gerekçelendiğini savunmuştur. Özellikle, nüfusun yeniden yerleştirilmesinden dolayı, Kıbrıslı Türk mültecilerin eski durumlarına dönmelerine olanak sağlayıp, terk edilmiş Kıbrıs Rum mülklerini onarıp, daha iyi biçimde kullanıma sunmak gerekli olmuştur. Mülkiyet hakkının kullanımı, toplumlararası müzakerenin zarar görmemesinde kamu yararı olduğu için sınırlanmak durumunda kalmıştır. BM tampon bölgesinin durumu, mülkiyete erişim hakkının, siyasi sorun çözülene dek, düzenlenmesini gerekli kılmıştır.

Yukarıda belirtilenler ışığında, Hükümet, siyasi durumdan bağımsız olarak bireysel başvuranlara mülkiyete erişim hakkı ile buna bağlı mülkiyet hakkı verilmesinin gerçek dışı olacağını belirtmiştir. Mülkiyet ve tazminat meselesi ancak müzakere yoluyla düzenlenebilir.

 1. Başvuran

Başvuran, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin verdiği ilgili mülkiyet belgelerinin de kanıtladığı üzere, yukarıda bahsedilen mülklerin sahibi olduğunu vurgulamıştır. Savunmacı Hükümet, 1974 yılından bu yana yasadışı biçimde alıkoyduğu Tapu Dairesi’nden eksiksiz ve asıl kayıtları edinememiştir.

Başvuran, mülkiyet hakkına müdahalenin, yasalar veya orantılılık ilkesiyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi çerçevesinde haklı gösterilemeyeceğini savunmuştur. AİHM’nin Loizidou davasındaki tespitlerine dayanmıştır.

 1. Müdahil üçüncü taraf

Kıbrıs Hükümeti, Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs’ı denetiminde tutması nedeniyle, başvuranın şikayetçi olduğu eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini belirtmiştir. Toplumlararası müzakere, mülkiyet hakkının ihlaline devam edilmesine haklı gerekçe sağlayamaz. Savunmacı Hükümet’in atıfta bulunduğu amaçlar “kamu yararı” kavramıyla tehlikeye atılamaz, kullanılan araçlar her halükarda tamamen orantısızdı.

 1. AİHM’nin değerlendirmesi

AİHM, öncelikle, başvuranın sunduğu belgelerin, başvuranın sözkonusu mülkiyete hakkı olması konusunda karineden sayılan delil teşkil ettiğini kaydeder. Savunmacı Hükümet, bunu çürütmek için ikna edici delil ortaya koyamamış,  AİHM ise bu mülklerin Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi çerçevesinde başvurana ait oldukları sonucuna varmıştır.

AİHM, Loizidou – Türkiye davasında izleyen sonuçlara vardığının gözlemler:

 

“63. … başvuran, 1974 yılından beri arsasına erişiminin engellenmesi sonucunda, mülkünü kullanma olanakları ile birlikte mülkü üzerindeki tüm kontrolünü de kaybetmiştir. Bundan ötürü, başvuranın mülküne erişim hakkından sürekli olarak mahrum bırakılması Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi kapsamında haklarına müdahale olarak kabul edilmelidir. Başvuran ve Kıbrıs Hükümeti’nin atıfta bulunduğu durumlar istisna olmak üzere, anılan türden bir müdahale Ek 1. No’lu Protokol’ün 1. maddesinin 1. ve 2. fıkraları kapsamında mülkiyetten veya kullanım hakkından mahrum bırakılma şeklinde değerlendirilemez. Öte yandan, anılan hükmün ilk cümlesi çerçevesinde açık şekilde, mülkünü serbestçe kullanma hakkına müdahale teşkil etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, AİHM bu engellemenin tıpkı yasal bir engelleme gibi AİHS’nin ihlaline yol açabileceğini gözlemlemektedir.

 1. Türk Hükümeti, “KKTC” fiillerinin haklı gösterilmesi adına zorunluluk doktrinine ve mülkiyet haklarının karşılıklı görüşmelere konu olmasına yönelik atıflar dışında, Türkiye’ye isnat edilebilir nitelikte olan, başvuranın mülkiyet haklarına müdahalesini haklı gösterecek hiçbir unsur sunmamıştır.

Ancak, Türkiye’nin 1974 yılında adaya müdahale etmesini izleyen yıllarda evlerinden uzaklaştırılmış Kıbrıslı Türk mültecilere tekrar yer sağlanması gereğinin, tazminatsız bir istimlak ve mülke erişimin sürekli olarak ve tamamen inkarı şeklinde ortaya çıkan başvuranın mülkiyet haklarının tamamen reddini nasıl haklı gösterdiği açıklanmamıştır.

Mülkiyet haklarının Kıbrıs’taki iki topluluk arasındaki karşılıklı görüşmelere konu olması da AİHS kapsamında bu durum için haklı bir neden teşkil etmemektedir. Bu koşullar altında, AİHM, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlalinin söz konusu olduğu ve bu ihlalin hala devam etmekte olduğu sonucuna varmaktadır.”

 

AİHM, Loizidou – Türkiye ve Kıbrıs – Türkiye (25781/94) davasında izleyen sonuçlara varmıştır.

“187. AİHM, Loizidou kararındaki (esaslar) muhakemenin ve çıkarımın, başvuran Loizidou gibi, “KKTC” makamlarınca mülklerine erişmelerine izin verilmeyen Kıbrıslı Rumlara eşit şekilde uygulanabileceğine inanmaktadır. Mülklerine erişmelerine sürekli olarak ve tamamen izin verilmemesi, yerlerinden edilen Kıbrıslı Rumların Ek 1 No’lu Protokolün 1. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen mülkiyetin çekişmesiz kullanımı haklarının açık bir ihlalidir.

 1. … AİHM, Kuzey Kıbrıs’taki mal ve mülklerin sahibi olan Kıbrıslı Rumların mal ve mülklerinin erişimi, denetimi ve kullanımına izin verilmemesini ve yapılan bu müdahale neticesinde hiçbir tazminat ödenmemesini dikkate alarak, Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edilmeye devam edildiği sonucuna varmıştır.”

AİHM, mevcut davada, Loizidou – Türkiye ve Kıbrıs – Türkiye davasında (ayrıca bkz. Demades – Türkiye, 16219/90) vardığı sonuçların dışına çıkmasını gerektirecek bir gerekçe görmemektedir.

Buna göre, AİHS’ye Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi, başvuranın hem mülkiyetine erişim ile denetimi ve kullanımına hem de mülkiyet hakkına yapılan müdahale karşısında tazminat hakkından mahrum bırakıldığı için ihlal edilmiştir.

III. AİHS’YE EK 1 NO’LU PROTOKOL’ÜN 1. MADDESİYLE BERABER İNCELENDİĞİNDE AİHS’NİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN 14. MADDESİ

Başvuran, AİHS’ye Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi kapsamındaki haklarının kullanımında ayrımcı muameleyle karşılaşması nedeniyle, AİHS’nin 14. maddesinin ihlal edildiğinden şikayetçi olmuştur. Bu ayrımcılığın, uyruğu ile dini inançlarına dayanarak yapıldığını iddia etmiştir.

AİHM Alexandrou – Türkiye davasında (16162/90), AİHS’nin 14. maddesi kapsamında şikayetin ayrı olarak incelenmesine gerek bulunmadığı kanısına vardığını anımsar. AİHM, mevut davada bu yaklaşımın dışına çıkmasını gerektirecek bir neden görememektedir (ayrıca bkz. mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd ve Michael Tymvios – Türkiye, 16163/90).

 1. AİHS’NİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN 3. MADDESİ

Başvuran 19 Temmuz 1989 tarihinde düzenlenen gösteride maruz kaldığı muameleden şikayetçi olmuştur.

AİHS’nin 3. maddesine atıfta bulunmuştur.

Hükümet, bu iddiaya karşı çıkmıştır.

 1. Tarafların argümanları

 

 1. Hükümet

Hükümet, olayların kendi açısından sunduğu biçimine dayanarak, başvurunun bu kısmının, Komisyon’un Chrysostomos ve Papachrysostomou – Türkiye (15299/89 ve 15300/89) davasındaki tespitlerine dayanarak belirlenmesi gerektiğini, mevcut davanın somut ve hukuki temellerinin bu pilot davadakilerle aynı olduğunu belirtmiştir.

Her halükarda, başvuranın “Türk askeri tarafından saldırıya uğrayıp ciddi biçimde dövüldüğü” iddiası hiçbir somut temele dayanmamaktadır. Başvuranın anlattığı biçimiyle olaylar, inandırıcı olmayıp, çelişkilidir: başvuran tutuklanmamıştır, bacağında meydana geldiğini iddia ettiği yara cop ya da sopa gibi kör bir aletin darbeleriyle meydana gelmiş olamaz, yaraya ancak dikenli tel gibi kesici bir nesne yol açmış olabilir.

BM tampon bölgesinin bütünlüğünü sivillerin izinsiz giriş veya eylemlerinden korumanın önemi göz önünde bulundurulduğunda, başvuranın bölgeyi ihlal etmesinin önlenmesi, başlı başına AİHS’nin 3. maddesinin ihlali teşkil etmemektedir.

 1. Başvuran

Başvuran, davasının makul şüphelerden uzak bir biçimde kanıtlandığı, maruz kaldığı muamelenin tamamen haksız olduğu kanısındadır. Muamelenin hem fiziksel ve ruhsal etkileri, hem de başvuranın cinsiyeti ve yaşı göz önünde bulundurulduğunda, alçaltıcı ve onur kırıcı olduğu biçiminde değerlendirilebilir.

Gösteri barış yanlısı, göstericiler ise kadındı. Başvuran saldırıya uğramış, haksız yere vahşice dövülmüştür. Güç kullanımının gereksiz olması bir yana, yardım görmemiş ve tek başına bırakılmıştır. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülmesi bir gazeteci ve diğer göstericilerin yardımıyla gerçekleşmiştir.

 1. Müdahil üçüncü taraf

Kıbrıs Hükümeti, Komisyon’un Chrysostomos ve Papachrysostomou – Türkiye davasındaki tespitlerinin Loizidou kararı ışığında geçerliliğini koruyamadığını iddia etmiştir. Türkiye, KKTC polisi tampon bölgeye tecavüz ettiğinde, KKTC polisinin eylemlerinden sorumludur.

Türk polisinin başvurana süngüyle yaptığı saldırı gerekçesiz olarak yapılmıştır, “alçaltıcı muamele” kavramı içinde değerlendirilebilecek vahamet düzeyine erişmiştir. Bu muamele, çektirilen acının yoğunluğu ile bir göstericiyi cezalandırma ve/veya diğer göstericilerin gözünü korkutma amacı göz önünde bulundurulduğunda, “işkence” olarak da nitelendirilebilir.

 1. AİHM’nin değerlendirmesi

İşkence ile insanlık dışı ve alçaltıcı muamelenin önlenmesine ilişkin genel ilkeler Protopapa – Türkiye kararında sunulmuştur.

Bu ilkelerin mevcut davada uygulanmasına ilişkin olarak, AİHM, başvuranın, aşırı gergin bir ortama sebebiyet veren bir gösteri sırasında Türk ya da Kıbrıs Türk güçleriyle fiziksel olarak yüz yüze geldiğinin tartışmasız olduğunu gözlemler. Chrysostomos ve Papachrysostomou – Türkiye davasında, Komisyon’un, göstericilerden bazılarının tutuklanmaya karşı koyduklarını, polis güçlerinin bu direnişi kırdığını ve o ortamda göstericilere sert davranılması ve hatta tutuklama esnasında göstericilerin yaralanmaları yönündeki riskin yüksek olduğunu tespit ettiği anımsanacaktır. AİHM bu tespitlerinin dışına çıkmasını gerektirecek özel nedenler görememektedir. Şikayet konusu eylem meydana geldiği sırada zirveye çıkan gerginliği olması gerektiği gibi göz önünde bulunduracaktır.

Ayrıca, başvuranın, kendisine vurulduğunu ve itildiğini belirttiğini gözlemler. Bununla birlikte başvuran, Türk askerinin, süngüyle bacağına vurduğunu, üst kaval kemiğinde derin bir yara oluşmasına sebebiyet verdiğini iddia etmiştir. Başvuranın anlattığı biçimiyle olaylar, bir görgü tanığının yeminli ifadesi ve Dr. Stelios Georgiou’nun imzaladığı raporla desteklenmektedir. 19 Temmuz 1989 tarihindeki olayların üzerinden 10 yıldan fazla süre geçtikten sonra, 2000 yılının Mart ayında düzenlenmiş olmasına karşılık, bu rapor, gösteriden sonra başvuranın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin geçmişini günümüze yansıtmaktadır. Raporda, başvuranın kaval kemiğinin üst kısmında 9 cm uzunluğunda bir açık yarası olduğu ve bu yaraya keskin bir cismin yol açtığı ifade edilmektedir. Yaraya dikiş atılmış, başvuran 1 ay koltuk değneği kullanmak durumunda kalmıştır. 2000 yılında bile hastanın hala yara izi bulunmaktadır ve yaranın etrafındaki bölgede his kaybı mevcuttur.

AİHM, başvuranın yarasına Türk ya da Kıbrıs Türk polisinin neden olduğunun tespit edildiği kanısına varır. Ayrıca başvuranın yarası gibi ciddi bir travmatik vaka, başvuranla polisler arasındaki önemsiz fiziksel yüzleşmenin sonucu olamaz. Tutuklanmayan başvuranın polise, görevini ifa sırasında, keskin bir cisimle yaraya sebebiyet verilmesini gerektirecek ölçüde direniş gösterdiğine işaret eden bir tespit bulunmamaktadır. Buna göre Savunmacı Devlet’in görevlileri başvurana karşı, 19 Temmuz 1989 tarihli gösteri atmosferindeki yüksek gerilimin ve/veya başvuranın davranışlarının gerektirmediği ölçüde fazla güç kullanmışlardır.

AİHM, muamelenin fiziksel ve ruhsal etkileri ile başvuranın cinsiyeti göz önünde bulundurulduğunda, Türk polisinin başvuranı maruz bıraktığı muamelenin AİHS’nin 3. maddesi kapsamında “insanlık dışı” ve “alçaltıcı” muameleye tekabül ettiği kanısındadır.

Buna göre bu madde ihlal edilmiştir.

 1. AİHS’NİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN 11. MADDESİ

Başvuran barışçı toplantı özgürlüğü hakkının ihlal edildiğinden şikayetçi olmuştur.

AİHS’nin 11. maddesine atıfta bulunmuştur.

 1. Tarafların argümanları

 

 1. Hükümet

Hükümet bu iddiaya karşı çıkmıştır. Şiddet içeren özelliği göz önünde bulundurulduğunda, gösterinin AİHS’nin 11. maddesi kapsamının dışında ve yasadışı bir toplantı olduğunun açık olduğunu gözlemler. Tutuklanan bazı göstericilerin üzerinden bıçak ve diğer kesici aletler çıkmıştır. Hükümet bu noktada KKTC’de uygulanan Kıbrıs Ceza Kanunu’nun 70, 71, 80 ve 82. maddelerine işaret edip, Kıbrıs Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 155. Bölümü’ne göre polis memurunun şiddet içerikli gösterilere karışan kimseleri tutuklama yetkisi olduğunu anımsar. Ayrıca KKTC yasalarına göre Devlet’in sınırlarını ihlal etmek suçtur.

Yukarıdakiler ışığında, Hükümet, KKTC polisinin karmaşa ve suçu önlemek amacıyla ulusal güvenlik ve/veya kamu güvenliği yararına müdahale ettiği kanısına varmıştır. Başvuran da dahil olmak üzere göstericilerin BM tampon bölgesini ihlal etmelerinin haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır.

 1. Başvuran

Başvuran, Kıbrıs Türk polisinin şiddet kullanarak barışçı toplantı özgürlüğünü ortadan kaldırdığını iddia etmiştir. Bu müdahale Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarınca öngörülmemiştir ve bir oturma eylemi Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil edemez. Her durumda, polisin vahşi müdahalesi tamamen orantısızdır.

 1. Müdahil üçüncü taraf

Kıbrıs Hükümeti, Türk polisinin tampon bölgede yapılan barışçıl toplantıya müdahalesinin yasalarca öngörülmediğini, gereksiz olduğunu ve başvuranın tutumu ya da kamu düzeniyle ilgili olarak ortaya çıktığı iddia edilebilecek her türlü meseleyle ilişkili olarak tamamen orantısız olduğunu gözlemlemiştir. Gösterinin yapıldığı bölgede uygulanan Kıbrıs Cumhuriyeti yasaları böyle bir müdahaleye izin vermemektedir. Savunmacı Hükümet, işgal altındaki bölgenin hukuk sistemini değiştiremez. Ayrıca Devletinin görevlilerinin davranışlarına hukuki dayanak sağlayabilecek hiçbir Türk yasasına atıfta da bulunmamıştır.

Sonuç olarak Kıbrıs Hükümeti, BM tampon bölgesinin Türk gücünün yasal yetki sınırları dahilinde olmadığını gözlemlemiştir. Bu bölgeye tecavüz etmesi ateşkes anlaşmalarına aykırıdır.

 1. AİHM’nin değerlendirmesi

AİHM, başvuran ve diğer kadınların gösteri sırasında ve Lefkoşa’daki Ayios Kassianos Okulu çevresinde Kıbrıs Türk polisiyle çatıştığını kaydeder. Gösteri dağıtılmış, göstericilerden bazıları tutuklanmıştır. Bu koşullarda, AİHM, başvuranın toplantı hakkına müdahale edildiği kanısına varır.

Bu müdahalenin, Kıbrıs Ceza Kanunu’nun 70 ve 71. maddeleri ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 14. maddesi olmak üzere hukuki dayanağı vardır, bu nedenle AİHS’nin 11/2. maddesi çerçevesinde “yasalarla öngörülmüştür”. Bu bakımdan, AİHM, Foka – Türkiye davasında (28940/95), KKTC’nin Kuzey Kıbrıs üzerinde fiilen  yetkisini uyguladığına ve Türkiye’nin KKTC’nin eylemlerinden sorumlu olmasının başvuranın, uygulanan tedbirlerin AİHS çerçevesinde her zaman “yasal” dayanaktan yoksun olduğu biçiminde değerlendirilmesi gerektiği görüşüyle çelişkili olduğuna karar verdiğini anımsar. Bu nedenle AİHM, Foka davasında olduğu gibi, KKTC makamlarının eylemlerinin Kuzey Kıbrıs toprakları içerisinde yürürlükte olan yasalarla uyumlu olduğunda, AİHS’nin amaçları doğrultusunda ilke olarak iç hukukta hukuki dayanağı olduğu biçiminde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Mevcut davada, KKTC’nin kuruluşuna ilişkin uluslararası topluluğun benimsediği görüşle ya da Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin Kıbrıs’ın tek geçerli hükümeti olmasıyla (bkz. Kıbrıs – Türkiye) hiçbir şekilde uyumsuz olmayan bu tespitlerinin dışına çıkılmasını gerektirecek özel bir neden görememektedir.

Geriye, müdahalenin meşru bir amaç güdüp gütmediği ya da demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığına ilişkin sorular kalmaktadır.

Hükümet müdahalenin ulusal güvenliğin ve/veya kamu güvenliğinin korunması ile karmaşa ve suçun önlenmesi yönünde meşru amaçlar güttüğünü belirtmiştir.

AİHM, Chrysostomos ve Papachrysostomou – Türkiye davasında Komisyon’un, 19 Temmuz 1989 tarihli gösterinin şiddet içerdiğini, BM savunma hattını kırdığını, Kıbrıs sınır hattındaki barış ve kamu düzenine ciddi bir tehdit teşkil ettiğini tespit ettiğini kaydeder (bkz. Komisyon raporu). AİHM, Savunmacı Hükümet’in Komisyon’a sunduğu BM Genel Sekreterliği’nin raporuna, bir video filmine ve fotoğraflara dayanan bu tespitlerin dışına çıkılmasını gerektirecek bir neden görmemektedir. Raporunda BM Genel Sekreteri’nin, göstericilerin “Lefkoşa’nın Ayios Kassianos bölgesindeki BM tampon bölgesine zorla girdiklerini”, “BM Barış Gücü askerlerinin oluşturduğu hattı kırmadan ve eski bir okul sahasına girmeden” önce “BM Barış Gücü gözetimindeki tel bariyeri geçtiklerini ve bir BM Barış Gücü gözetleme noktasını tahrip ettiklerini” kaydettiğini vurgulamaktadır.

 

AİHM öncelikle 11. madde hususundaki kararlarının vurgulandığı temel ilkelere atıfta bulunmaktadır. Bu içtihada göre, yetkili makamlar göstericilerin barışçı tutumlarını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gösterilere ilişkin uygun tedbirleri almakla yükümlüdürler (bkz. Oya Ataman/Türkiye, no. 74552/01, 35. madde, 5 Aralık 2006). Ancak, bunu mutlak surette garanti edememektedirler ve başvuracakları yöntemi seçerken geniş bir takdir yetkisine sahiptirler.

 

Kanuna aykırı bir durum başlıbaşına toplanma özgürlüğüne müdahale edilmesini haklı göstermez; bununla birlikte, AİHS’nin 11. maddesi bağlamında güvence altına alınan hakka müdahale edilmesi, mevcut davada olduğu gibi göstericilerin şiddet eylemlerine dahil oldukları hallerde, karmaşanın ve suçun önlenmesi ve diğerlerinin haklarının ve özgürlüklerinin korunması açısından ilke olarak haklı görülebilmektedir.

 

AİHM ayrıca BM Genel Sekreteri’nin 7 Aralık 1989 tarihli raporunda belirtmiş olduğu gibi, göstericilerin BM tampon bölgesine girdiklerini gözlemlemektedir. “BM Barış Gücü” makamlarına göre, ayrıca “KKTC” topraklarına da girmiş ve sonuç olarak, “KKTC” kanunlarına göre ceza gerektiren suçlar işlemişlerdir. AİHM bu hususta Sorumlu Hükümet’in göstericilerin bazılarının girdiği alanların “KKTC” toprağı olduğu yönündeki beyanına gölge düşüren delillerin bulunmadığını kaydetmektedir. AİHM, Türk ve/veya Kıbrıs-Türk güçleri müdahalesinin, gösterinin politik değil şiddet içeren niteliğinden ve göstericilerin bazılarının “KKTC” sınırlarını ihlal etmelerinden kaynaklandığı kanaatindedir.

 

Bu koşullar altında, sözkonusu alanda Devletlere tanınan geniş takdir yetkisini göz önüne alan AİHM, başvuranın toplanma özgürlüğüne edilen müdahalenin, dava koşulları ışığında, 11/2 madde uyarınca orantısız olmadığı sonucuna varmaktadır.

 

 1. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI

 

AİHS’nin 41. maddesi aşağıda kaydedilmiştir:

“Mahkeme işbu Sözleşme ve protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Tarafın iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete uygun bir surette, zarar gören tarafın tatminine hükmeder.”

 

 1. Maddi ve manevi zarar

 

 1. Tarafların görüşleri

 

 • Başvuran

 

Başvuran, Nisan 2000 tarihli adil tazmin taleplerinde, maddi tazminat olarak 289,746 Kıbrıs Poundu (CYP – yaklaşık 495,060 Euro) talep etmiştir. Mülkünü kiraya vererek elde ettiği ya da elde etmeyi beklediği yıllık kira kaybını kapsayan kayıplarının ve kira vadesinin dolduğu tarihten ödeme gününe kadar geçen süreye karşılık faiz bedelinin değerlendirildiği bilirkişi raporunu dayanak olarak göstermiştir. Talep edilen kira bedeli, Sorumlu Hükümet’in kişisel başvuru hakkını kabul ettiği Ocak 1987’den 2000 yılına kadar geçen süre içindir. Başvuran, halen mülkünün yasal sahibi olması nedeniyle herhangi bir kamulaştırma iddiasıyla tazminat talep etmemiştir. Değerlendirme raporu başvuranın mülkünün bulunduğu Girne, Kazafani ve Karmi’nin tasvirlerini içermektedir.

 

Değerlendirme raporunun başlangıç noktası başvuranın 1974 senesindeki mülkünün, piyasa değerinin yüzdesi (%6 ila %4 arasında değişen) temel alınarak hesaplanan kira değeriydi. Bu meblağ, ortalama %12’lik yıllık kira artışına göre (bu artış, paragraf 10(a)’daki ev için %5’tir), artırılabilmekteydi. Geciken ödemeler için yıllık %8 oranında bileşik faiz uygulanmıştır.

 

Bilirkişiye göre, başvuranın mülkünün 1974 yılı değerleri aşağıda kaydedilmiştir:

 • Paragraf 10(a)’da tarif edilen mülk: piyasa değeri 26.500 CYP (yaklaşık 45.277 Euro); kira değeri 1.325 CYP (yaklaşık 2.263 Euro);
 • Paragraf 10(b)’de tarif edilen mülk: piyasa değeri 9.404 CYP (yaklaşık 16.067 Euro); kira değeri 564 CYP (yaklaşık 963 Euro);
 • Paragraf 10(c)’de tarif edilen mülk: piyasa değeri 3.138 CYP (yaklaşık 5.361 Euro); kira değeri 188 CYP (yaklaşık 321 Euro);
 • Paragraf 10(d)’de tarif edilen mülk: piyasa değeri 1.650 CYP (yaklaşık 2.819 Euro); kira değeri 99 CYP (yaklaşık 169 Euro);
 • Paragraf 10(e)’da tarif edilen mülk: piyasa değeri 2.264 CYP (yaklaşık 3.868 Euro); kira değeri 136 CYP (yaklaşık 232 Euro);

Başvuran 28 Ocak 2008 tarihli bir yazıda adil tazmin taleplerini sunmasından bu yana uzun süre geçtiğini ve maddi tazminat talebinin, Kıbrıs’taki arsanın piyasa değerindeki artışa göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini gözlemlemiştir (yıllık %10 ila %15 arasında).

 

Nisan 2000 tarihli adil tazmin talebinde başvuran ayrıca manevi tazminat olarak 40.000 CYP (yaklaşık 68.344 Euro) talep etmiştir. Bu meblağın, AİHM tarafından Loizidou davasında ödenmesine karar verilen meblağ temel alınarak hesaplandığını ((adil tazmin), 28 Temmuz 1998, Raporlar 1998-IV); oysaki mevcut davada karşılığında tazminat talep edilen sürenin daha uzun olduğunun ve AİHS’nin 14. maddesinin ihlal edildiğinin göz önüne alınması gerektiğini belirtmiştir. Evini kaybetmesi sonucu uğradığı manevi zarar için 20.000 CYP (yaklaşık 34.172 Euro) ve AİHS’nin 3., 10. ve 11. maddelerinin ihlalleri için 40.000 CYP (yaklaşık 68.344 Euro) talep etmiştir.

 

Dolayısıyla manevi zarar için talep edilen toplam meblağ 100.000 CYP’dir (yaklaşık 170.860 Euro).

 

(b) Hükümet

 

Hükümet, AİHM’nin 15 Eylül 2008 tarihli talebi üzerine, başvuranın adil tazmin taleplerine ilişkin görüşlerini sunmuştur. Başvuranın mülkünün “arsalar” olduğunu ve Kıbrıs’taki arsalardan çok az kira alınabildiğini gözlemlemiştir. Her halükarda, mülkün iddia edilen 1974 yılı değeri fahiş, aşırı derecede yüksek ve spekülatiftir; kıyaslama yapmak için kullanılabilecek gerçek verilere dayanmamaktadır ve emlak piyasasındaki dalgalanmalar ile ülke içi ve uluslararası etkilere açıklığı hesaba katılmamıştır. Başvuranın sunduğu rapor, emlak piyasasının, göz önüne alınan süre boyunca, devam eden bir artışa geçeceği kabul edilerek hazırlanmıştır.

 

Mülk değerlerindeki yıllık artış meblağa eklendiği zaman, ödemedeki gecikmeler için bileşik faiz uygulamak haksızlık olacaktı. Ayrıca başvuranın hesaplamalarında vergi yükümlülükleri, mülk tamir masrafları ve harcamaları gibi giderler göz önüne alınmamıştır.

 

Son olarak Hükümet manevi tazminat olarak talep edilen meblağın (40.000 CYP), Loizidou davasında ödenmesine karar verilen meblağın iki katına denk gelmesi nedeniyle aşırı derecede yüksek olduğu kanaatindedir.

 

(c) Müdahil üçüncü taraf

 

Kıbrıs Hükümeti başvuranın adil tazmin taleplerini bütünüyle desteklemektedir.

 

 1. AİHM’nin değerlendirmesi

 

AİHM, Türk polisinin başvurana uyguladığı muamele hususunda AİHS’nin 3. maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardığını gözlemlemekte ve yalnızca ihlal tespiti ile telafi edilemeyecek ciddilikte bir zarara uğrandığı göz önüne alınarak sözkonusu başlık altında tazminat ödenmesi gerektiği kanısına varmaktadır. AİHM, başvurana hakkaniyet temelinde 5.000 Euro ve bu meblağa uygulanabilecek her tür verginin ödenmesine karar vermiştir.

 

AİHM, AİHS’ye Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlaline ilişkin olarak, dava koşulları altında 41. maddenin maddi ve manevi tazminat hususunda uygulanması konusunun henüz karara bağlanma aşamasında olmadığı kanısına varmıştır. Özellikle, tarafların, Türk müdahalesinin gerçekleştiği tarihte Kıbrıs’ta bulunan arsa ve gayrimenkul fiyatlarına ilişkin güvenilir ve tarafsız veriler sunmadıklarını gözlemlemektedir. Bu tutumları AİHM’nin, mülkünün 1974 yılındaki piyasa değeri hususunda başvuranın yaptığı değerlendirmelerin makul olup olmadığına karar vermesini güçleştirmektedir. Dolayısıyla Sorumlu Hükümet ve başvuran arasında varılması muhtemel mutabakata uygun olarak konunun incelenmesine devam edilmeli ve müteakip prosedür belirlenmelidir (AİHM İç Tüzüğü’nün 75/1 maddesi).

 

 1. Masraf ve harcamalar

 

Başvuran Nisan 2000 tarihli adil tazmin taleplerinde AİHM önünde yaptığı masraf ve harcamalar için 4.000 CYP (yaklaşık 6,834 Euro) talep etmiştir. Bu meblağ mülkünün değerinin hesaplandığı bilirkişi raporu harcamalarını da kapsamaktadır.

 

Hükümet bu hususta görüş belirtmemiştir.

 

AİHM, dava koşulları altında AİHS’nin 41. maddesinin masraf ve harcamalar açısından karara bağlanma aşamasında olmadığı kanaatindedir. Dolayısıyla Sorumlu Hükümet ve başvuran arasında varılması muhtemel mutabakata uygun olarak konunun incelenmesine devam edilmeli ve müteakip prosedür belirlenmelidir.

 

AİHM YUKARIDAKİ GEREKÇELERE DAYANARAK,

 1. Oybirliğiyle, 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğine;
 2. Oybirliğiyle, AİHS’nin 14. maddesinin 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesiyle birlikte ihlal edilip edilmediğini incelemenin gerekli olmadığına;
 3. 1’e 6 oyla AİHS’nin 3. maddesinin ihlal edildiğine;
 4. Oybirliğiyle, AİHS’nin 11. maddesini ihlal edilmediğine
 5. 1’e 6 oyla
 • Savunmacı Devlet’in AİHS’nin 44. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurana AİHS’nin 3. maddesinin ihlali hususunda manevi tazminat olarak 5.000 Euro (beş bin Euro) ve ödenebilecek her tür vergiyi ödemesine;

(b) Yukarıda anılan üç aylık sürenin aşılmasından ödeme gününe kadar geçen süre için Avrupa Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın gecikme faizi olarak uygulanmasına;

 1. Oybirliğiyle, AİHS’nin 41. maddesinin 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edilmesi açısından karara bağlanma aşamasında olmadığına;

dolayısıyla,

 • sözkonusu hususun incelenmeye devam edilmesine;
 • AİHS’nin 44. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde Hükümet’i ve başvuranı konuya ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya ve varabilecekleri herhangi bir mutabakatı AİHM’ye bildirmeye davet etmeye;
 • uygulanacak prosedürün saklı tutulmasına ve ihtiyaç duyulması halinde, Daire Başkanı’na aynı prosedürü tespit etme yetkisi verilmesine;

 

KARAR VERMİŞTİR.

İşbu karar İngilizce hazırlanmış, AİHM İç Tüzüğü’nün 77. maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca 22 Eylül 2009 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

DEVAMI:

http://www.mahkemeler.net/aihm/CASEOFCYPRUSTURKEY.doc

http://www.mahkemeler.net/aihm/y4.doc