yonetici

27 Eylül 2013

Kira (Denetim) Yasası

Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nin 14 Nisan,1981 tarihli birleşiminde kabuİ olunan ” Kira (Denetim) Yasası “, Anayasanın 74’üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Felere Devleti Başkanı tarafından Resmi […]
24 Aralık 2012

Uluslararası Çalışma Örgütünün Toplu Pazarlık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Onay Yasası

YASALAR Bölüm 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 12 Mart, 1993 tarihli birleşiminde kabul   olunan “Uluslararası Çalışma  Örgütü’nün   (ILO) Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hâkkı İlkelerinin […]
24 Aralık 2012

Uluslararası Çalışma örgütü (ILO)’nun Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkindaki Onay Yasasi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 22 Kasım, 1994 tarihli birleşiminde kabul olunan “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşmesi (Onay) […]
24 Aralık 2012

Hukuk Usulü Muhakemeleri Tüzüğü

  HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ TÜZÜĞÜ*   38 Cilt II 145, 553 42 Cilt II 77 43 Cilt II III 45 Cilt II 273 46 Cilt II […]